Peplum


I know there’s a lot that needs to be improved (anatomy, alignment, color) but I happen to like the Denim Peplum Skirt. Will practice some more. I used my violet lead mechanical pencil, hence the color hahaha!

Thank you for those who followed my blog. I’d love to hear from you so that I can improve my blog and drawing. πŸ™‚

6 thoughts on “Peplum

  1. Sa wakas nakakita rin ako ng character mo na hindi kamukha ni lady gaga πŸ˜€ Maliban sa mga matang hindi pantay at yung kaliwang kamay na medyo maliit, okey naman siya. May reference ka sa pose?

    1. Nakakatawa actually ito. Nagsimula ako sa ilong, tapos sa mata tapos nag research ng magandang pose kaya ayun ang kinalabasan. Medyo broken doll ang pose. πŸ˜›

  2. Pingback: Top 4 Peplums |

I love to hear your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s